Okul-Aile Birliği

tam Okulları öğrencilerinin eğitim ve öğretimde üçlü sac ayağı işbirliğine önem verir: Okul-Öğretmen-Aile. Bu temel prensipten yola çıkarak tüm birimlerimizde kurulan Okul Aile Birlikleri etkin bir şekilde okul yönetimine destek verir. Tüm velilerin OAB seçimlerine katılma hakkı vardır. Seçimle belirlenen OAB üyeleri yıl boyunca birçok aktivite düzenler, okul yönetimi ile aileler arasında köprü görevi görür.

OAB Yıl Sonu Değerlendirmesi

Yıl sonunda bütün velilerimiz ile OAB temsilcileri ve yöneticileri yıl sonu değerlendirme yapar. Bir sonraki yılın istek ve temennileri alınır.