Danışmanlık

Psikoloğun yaptığı çalışmalar; bilgilendirme, danışmanlık ve koruyucu müdahaleleri kapsar. Okulumuza devam eden tüm çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerini takip eder. Çocukların gelişim basamaklarını dikkate alarak, karşılaşabilecekleri sosyal ve duygusal zorlanmaları birer problem haline dönüşmeden, aile ile birlikte çözüm yolları bulmayı hedefler. Bu bağlamda, koruyucu rehberlik anlayışını baz alınır. Birim, ailelerin, erken çocukluk gelişimi, çocuk psikolojisi, ailenin psikososyal işlevselliği gibi alanlarda desteklenmesini amaçlar. İzlem çalışmaları ile çocukların kendine güvenen, iletişim becerilerine sahip, öz düzenleme yapabilen ve mutlu bireyler olarak gelişim göstermelerini destekler.

İLKELER:

 • Bu çalışmalar, TAM Okulları’na devam eden tüm çocukları ve ailelerini kapsamaktadır.
 • Çocuğun yaşamındaki en büyük etkenlerden birisi ailesidir. Bu sebeple, birim, aileyi güçlendirmeyi amaçlayarak gerektiğinde aileler ile eş güdümlü çalışmayı hedefler.
 • Birimin yaptığı çalışmalarda gönüllülük esas alınır. Psikolojik destek anlamında ailenin gönüllü olması gereklidir ki yapılan öneriler etkili olabilsin.
 • Gizlilik ilkesi temel alınır. Kurum ve çocuk/aile arasında paylaşılanlar üçüncü bir kişi ile paylaşılmaz.
 • Danışmanlığın daha etkili olabilmesi adına öğretmen ve yönetici gibi ilgililerden çocuk ve aile ile ilgili bilgi alınabilir ve paylaşılabilir.
 • Yapılan çalışmalarda bilimsellik esastır. Uzman konuya objektif bir bakış açısı ile bakar.

UYGULAMALAR:

 • Okula yeni başlayan çocukların herhangi bir uyum problemi yaşaması durumunda, problemin saptanması ve gerekli müdahalelerin yapılması.
 • Çocukları bütünsel anlamda tanıyabilmek adına, gelişimsel gözlemlerin yapılması ve gerekli durumlarda Gelişimsel Tarama Envanterlerinin uygulanması.
 • Her çocuk biriciktir ve dolayısıyla her aile de biriciktir. Her çocuğun ihtiyaçları birbirinden farklı olduğu gibi, her ailenin de ihtiyaçları birbirinden farklılaşır. Bu sebeple, çocuk odaklı bireysel danışmanlık görüşmelerinin yürütülmesi.
 • Çocukların sağlıklı ve mutlu gelişim göstermesinde ailelerin tutumları çok önemli bir yer tutar. Bu bağlamda, koruyucu-önleyici görüşmelerin sürdürülmesi.
 • Bilgilendirme içerikli bültenlerin hazırlanması.
 • Sınır Koyma, Gelişimsel Özellikler, Ana-Baba Tutumları gibi konularda dönem içerisi söyleşilerin yürütülmesi.
 • Psikolog ve ilgili yaş grubu öğretmeni tarafından düzenli olarak görüşmeler yapılması ve çocuklar hakkında bilgi paylaşımının sağlanması.
 • Dönem içerisinde doğrudan gözlem yaparak ve öğretmen bilgilendirmesi alarak değerlendirme raporu hazırlanması. Bu süreçte psikolog ve öğretmenler iş birliği içerisinde çalışırlar.